Lawrence Editabil | Doctor Of Medicine | Hospital

Synergy pierdere în greutate buffalo ny.

synergy pierdere în greutate buffalo ny

A desfășurat o activitate practică de producţie, executie, conducere şi coordonare a exploatării zăcămintelor de ţiţei şi gaze în România, în perioada De asemenea în acest timp a efectuat cercetări, aplicaţii, studii în domeniile transport-extracţie gaze; energetica extracţiei ţiţeiului şi gazelor, tehnologia prelucrării gazelor, tehnologia extracţiei ţiţeiului, management zăcăminte-metodologii de calcul a rezervelor de petrol și gaze, softuri pentru computer pentru urmărirea exploatării zăcămintelor de petrol și gaze.

Tudor Vasile s-a născut la 02 februarie în localitatea Băicoi, jud. A desfășurat o activitate practică de producţie, execuție, conducere şi coordonare a exploatării zăcămintelor de ţiţei şi gaze în România, în perioada până în prezent.

Uploaded by

A debutat ca inginer de foraj trecând apoi prin toate treptele ierarhice în activitatea de extracția țițeiului până la cea de manager operational de asset în prezent De asemenea în acest timp a efectuat aplicaţii, studii în domeniile transport-extracţie gaze; energetica extracţiei ţiţeiului şi gazelor, tehnologia extracţiei ţiţeiului, management zăcăminte. A efectuat cursuri de pregătire, în țară și străinătate, în domeniul tehnologiei extracției, managementul zăcămintelor, managementul industriei de petrolși gaze.

A fost coautor și autor a numeroase studii de fezabilitate a unor zăcăminte de petrol și gaze din Romania. Ionel Aurel, dr.

Welcome to Scribd!

PREFAȚĂ Dezvoltarea zăcămintelor conținând țițeiuri grele devine mai importantă ca urmare a declinului continuu a rezervelor de petrol convenționale.

In cursul producerii zăcămintelor cu țiței greu operatorii tind să producă cu metode de recuperare primară la rece, cât mai mult timp posibil, aceasta fiind cea mai comună formă de producție primară în zăcămintele cu țiței greu.

Scripcariu, Viorel coord. The reader is urged to review the package infonnation data ofthe manufacturers of the medications mentioned. The authors, editors, publishers, or distributors are noi responsible for errors or omissions or for any consequences from application of the infonnation in this work, and make no warranty, expressed or implied, with respect to the contents of the publication. Wolters Kluwer Health şi Editura Hipocrate nu răspund de corectitudinea dozelor medicamentelor publicate în această carte.

Prin urmare, este necesar cât mai devreme de metode de recuperare secundară. Când producția rece nu mai este fezabilă economic, metodele synergy pierdere în greutate buffalo ny bază de recuperare termică sunt de obicei implementate.

synergy pierdere în greutate buffalo ny

Scopul proceselor termice este acela de a extrage o cantitate de țiței cât mai mare prin ridicarea temperaturii fluidelor din zăcământ. Este de dorit să se încălzească zăcământul eficient, existând posibilitatea ca nu toată căldura injectată sau produsă într-un zăcământ să rămână în el. Din punct de vedere istoric, procesele de recuperare termică au avut drept obiectiv ţiţeiurile grele.

Metodele termice de recuperare a ţiţeiului sunt definite ca procese în care căldura este introdusă intenţionat într-o acumulare subterană de compuşi organici în scopul recuperării acestora prin sonde.

synergy pierdere în greutate buffalo ny

Utilizarea acestor procese de-a lungul vremii a arătat că injecția de abur este cea mai eficientă, motiv pentru care s-a răspândit predominant. Un număr foarte mare de lucrări şi articole au fost publicate, începând cureferitoare la introducerea căldurii în zăcămintele cu țiței greu pentru a îmbunătăţi sau accelera recuperarea fezabilă a ţiţeiului din aceste zăcăminte.

In structura manegementului acestor procese, prognoza producției de petrol și gradul de recuperare sânt factori esențiali pentru analiza fezabilității procesului și decizia economică.

Lawrence Editabil | Doctor Of Medicine | Hospital

Nu puţine au fost procesele termice, considerate un eşec pentru exploatarea zăcămintelor unde s-au aplicat, aceasta datorându-se metodelor de predicţie a debitelor de fluide introduse şi extrase. În dorința de a contribui la îmbunătățirea acetor metode a fost scrisă această lucrare, în principal pentru profesioniștii din petrol. Această lucrare propune, de asemenea, unele concepte noi, idei sau ipoteze. Mai synergy pierdere în greutate buffalo ny dintre acestea trebuiesc validate prin cercetări suplimentare, iar unele dintre acestea pot stimula alte interese de cercetare.

Din acest punct de vedere, această carte ar putea fi utilă pentru cercetători. Teoriile de bază și exemplele de calcul ar trebui să ajute studenții și profesioniștii care sunt mai puțină experiență în acest domeniu. In plus, un efort a fost făcut să se găsească un echilibru ideal între teorie și practică, au fost oferite referințe extinse.

Welcome to Scribd!

Lucrarea se desfășoară pe parcursul a 11 capitole. Primul capitol prezintă proprietățile termofizice a mediului fluid și solid din zăcăminte, caracteristici synergy pierdere în greutate buffalo ny în managementul proceselor de recuperare termice Capitolul doi și trei prezintă efectele fluidului cald, cu deosebire aburul, asupra rocii din zăcământ, cât și procesul de transfer a căldurii în mediul poros.

GREUTATE - SFATURI PENTRU A SLABI SANATOS

De asemenea se prezintă un model analitico-statistic original pentru calculul transferului căldurii în sondă. Al patrulea capitol descrie o instalație și o metodă originală pentru determinarea difuzivității termice a zăcământului.

Uploaded by

În capitolul șase se abordează inedit problemele optimizării proceselor termice din punct de vedere matematic cu implementare în softuri comerciale, cât și definirea experimentului ca factor de optimizare.

Capitolul șapte prezintă modelele de predicție a proceselor termice evidențiind posibilitățile deosebite ale Filtrului Kalman. Capitolele opt, nouă și zece descriu metodele termice de recuperare privind injecția de apă caldă, injecția ciclică de abur respectiv injecția continuă de abur. Acestea cuprind aspecte teoretice și practice ale fiecărei metode, cât și modele noi pentru predicția producției de țiței. Capitolul unsprezece descrie desfășurarea unor procese termice reale, pentru a se evidenția unele rezultate și cauzele lor.

În textul lucrării notațiile sunt explicate pot să pierd grăsimea de burtă locul apariției iar unitățile de măsură sunt cele specifice utilizate în lucrările teoretice și practica mondială din domeniul industriei de petrol.

Mulțumim colegilor specialiști din șantierele de petrol ale zonei petroliere TârgovișteMoreni-Băicoi pentru sprijinul acordat la efectuarea unor cercetări pilot cât și la documentarea cu date privind caracterizarea zăcămintelor și de producție.

De asemenea mulțumim specialiștilor profesioniști T. Cristescu, I. Petrescu, A. Antics, V. Moise, S. Ivana, C. Rădulescu pentru bunăvoința de a-ne pune la dispoziție lucrările lor de cercetare și toată recunoștința pentru doamna Elena Ionel, specialist în geologia petrolieră, pentru completarea modelelor cu componentele de natură geologică.

Densitatea apelor de zăcământ Compresibilitatea apelor de zăcământ Vîscozitatea apelor de zăcământ Mineralizaţia apei Zăcământul de petrol, sistem aflat în intercţiune cu mediul Condiţiile existente în zăcămint şi evoluţia lor Alterarea rocii colectoare în injecţia de abur Umflarea argilelor Efectele aburului în zăcământ și aplicațiile lor Combaterea efectelor nedorite a interacțiunii abur-rocă-fluide Măsuri pentru diminuarea efectelor nedorite ale interacţiunii abur-rocă-fluide Referințe bibliografice Transferul de căldură şi masă în mediul poros Capacitatea calorică volumică efectivă a zăcămintelor Mecanismele transferului de căldură în zăcăminte Bilanţul general de energie Transferul de căldură în zăcământ la debit de injecţie constant Transferul de căldură în zăcământ la debit de injecţie variabil Pierderile de căldură prin fluidele produse Distribuţia pierderilor de căldură şi a temperaturii synergy pierdere în greutate buffalo ny verticală-profile termice Pierderile de căldură în cazul injecţiei unui fluid care condensează Metodă analitico-statistică pentru calculul transferul căldurii în sondă Transferul de căldură în testele de investigaţii termodinamice din sonde Difuzia unidirecţională în condiţii la limită de speţa I Difuzia unidirecţională în condiţii la limită de speţa III Difuzia radial simetrică în condiţii la limită de speţa I Difuzia radial simetrică în condiţii la limită de speţa III Curba de variație a temperaturii Metodă și instalație pentru determinarea difuzivității termice a zăcămintelor Rezultate şi concluzii obţinute în urma testelor termodinamice Zăcăminte cu țiței greu Procese termice EOR Tendințele aplicării metodelor termice Alegerea zăcămintelor pentru injecția cu abur Mecanismele de recuperare a procesului de injecției cu abur Proiectarea și strategia de efectul de cofeină asupra pierderii grăsimilor a procesului de injecție cu abur Referințe biblografice Optimizarea proceselor de injecție cu abur Algoritmi de optimizare și aplicarea lor Optimizarea producției pentru procesele termice Influența unor parametri asupra optimizării procesului injecției de abur Metodă de optimizare matematică a unui proces de injecție cu abur Metodă de optimizare pentru continuarea unui proces de injecție cu abur Experimentul factor de optimizare a proceselor termice Conceptul desing experimental Abordarea experimentală a unui proces de injecție cu abur Investigația experimentală a băuturi blender de pierdere în greutate proces de injecție cu abur Modele analitice Modele statistice Filtrul Kalman Metode numerice-simulare Eficienţă microscopică a dezlocuirii nemiscibile izoterme Geometria porilor Presiunea capilară Distribuţia saturaţiilor în fluide Permeabilitatea relativă Rata mobilităţii Eficienţa macroscopică a dezlociurii nemiscibile izoterme Soluţia avansului frontal Buckley-Leverett izotermal Soluţia tuburilor de curent izotermale Rezultate şi discuţii Eficienţa macroscopică a dezlociurii nemiscibile nonizoterme Soluţia avansului frontal Buckley-Leverett nonizotermal Soluţia tuburilor de curent nonizotermale Eficienţa macroscopică a dezlocuirii nemiscibile izoterme în injecţia de apă caldă Model şi simulator pentru un proces izoterm cu injecţie de apă